Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
Wybierz turnus, miejsce i przedział wiekowy
TURNUS I
od 23.06.
do 1.07.2019
TURNUS II
od 2.07.
do 10.07.2019
TURNUS III
od 11.07.
do 19.07.2019
TURNUS IV
od 20.07.
do 28.07.2019
TURNUS V
od 29.07.
do 6.08.2019
TURNUS VI
od 7.08.
do 15.08.2019
BIELSKO LIPNIK - CARITAS
(młodsze klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
RYBNIK NIEWIADOM
(młodsze klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
BRENNA LEŚNICA
(VI, VII klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
Miejsc 7
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
KALNA
(po 7 i 8 klasie szk. podst.)

Miejsc 1

Miejsc 1

Kurs lektora

Miejsc 18

Miejsc 5

Miejsc 16

także dla młodszych uczestników szk. podst.

Miejsc 20

Kurs psałterzysty
BRENNA
Ośrodek Klerycki
(po 8 klasie, po III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi)
NIEDOSTĘPNE
Miejsc 2

Miejsc 12

Miejsc 20
NIEDOSTĘPNE
Miejsc 9
UWAGA: Księża i opiekunowie zgłaszają ministrantów zgodnie z wiekiem i przeznaczeniem turnusów.
Jest to konieczne dla sprawnego i owocnego prowadzenia poszczególnych rekolekcji.
Niepoprawnie wprowadzone zgłoszenie nie zostanie zaakceptowane.
Dane osobowe uczestnika
Pierwsze imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod pocztowy: *
Adres [ulica i numer]: * /
Telefon kontaktowy: *
Adres e-mail: *
Pesel: *
Data urodzenia: *
(data urodzenia: Format 2013-12-31 / rrrr-mm-dd)
Uczestnik rekolekcji
należy do parafii pod wezwaniem:
*
Dane osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko
osoby zgłaszającej:
*
Numer telefonu
osoby zgłaszającej:
*
   * Wymagane pola!

Zabezpieczenie antyspamowe
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rekolekcji, w celu umożliwienia realizacji działań związanych z Organizacją Wakacyjnych Rekolekcji dla Ministrantów 2019. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6, art. 12 i 13 RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem zapisy@rekolekcje.dmak.info

Terminy Formularz Terminy Informator Zdjęcie