KARTA UCZESTNIKA DO POBRANIA
Po dokonanym zgłoszeniu udziału pobierz i wydrukuj kartę uczestnika.

Wypełnioną Kartę rekolekcyjną prosimy dostarczyć w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

Terminy Formularz Terminy Informator Karta uczestnika Zdjęcie