Rekolekcje wakacyjne dla ministrantów 2018

INFORMATOR:
Od kilkudziesięciu lat w naszej archidiecezji w czasie wakacji organizowane są letnie rekolekcje dla ministrantów. Także w tym roku kontynuujemy tą potrzebną i skuteczną formę formacji służby liturgicznej.

PUNKTY REKOLEKCYJNE:

 • Bielsko Lipnik – Ośrodek Caritas diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. Polna 31
 • Bielsko Lipnik – Ośrodek Sióstr Szkolnych de Notre Dame, ul. Polna 51
 • Rybnik Niewiadom – Ośrodek przy parafii Bożego Ciała i św. Barbary, ul. ks. Skargi 46
 • Brenna Leśnica, Leśnica 87
 • Kalna k. Żywca – Dom przy parafii św. Antoniego, ul. Kościelna 195
 • Brenna Dom Klerycki „Tabor”, ul. Leśników 36
 • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, ul. Wita Stwosza 17

TURNUSY:

 • Turnus I: 24 VI – 2 VII
 • Turnus II: 3 VII – 11 VII
 • Turnus III: 12 VII – 20 VII
 • Turnus IV: 21 VII – 29 VII
 • Turnus V: 30 VII – 7 VIII
 • Turnus VI: 8 VIII – 16 VIII

PRZEZNACZENIE:

 • Bielsko Lipnik – Caritas, turnusy: I, II, III, IV (młodsze klasy SP)
 • Bielsko Lipnik – Siostry, turnusy: IV, V, VI (młodsze klasy SP)
 • Rybnik Niewiadom, turnusy: I, II (młodsze klasy SP)
 • Brenna Leśnica 87, turnusy I, II, III, IV (V, VI klasy SP)
 • Kalna, turnusy I, II, III, IV, V, VI (VII klasa szk. podst., II i III Gimnazjum)
 • Brenna Ośrodek Klerycki – I, II, III, IV, VI (II i III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi)
 • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, turnus I (Gimnazjum i starsi)

Prosimy Księży Opiekunów, Rodziców oraz Animatorów o zgłaszanie ministrantów zgodnie z wiekiem i przeznaczeniem turnusów. Jest to konieczne dla sprawnego i owocnego prowadzenia poszczególnych rekolekcji.

PROWADZĄCY:

Rekolekcje prowadzą księża, diakoni oraz klerycy WŚSD archidiecezji katowickiej, wspomagani przez animatorów parafialnych wspólnot ministranckich.

UBEZPIECZENIE:

Uczestnicy rekolekcji, poza ubezpieczeniem szkolnym, objęci są dodatkowym ubezpieczeniem, obowiązującym przez cały okres trwania turnusu rekolekcyjnego.

Zapisy

Zapisy odbywają się za pomocą strony internetowej www.dmak.info Początek zapisów 20 lutego, a koniec 25 maja br. Zgłoszeń na wakacyjne rekolekcje ministranckie dokonują księża opiekunowie wspólnot ministranckich, ewentualnie upoważnieni przez nich animatorzy bądź rodzice. Po terminie istnieje możliwość zapisów bezpośrednio u archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów (ks. Cezariusz Wala tel. kom. 519 318 869).
Osoby zapisujące zobowiązane są wydrukować kartę uczestnika bezpośrednio ze strony zapisów i dostarczyć ją wypełnioną na punkt w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

KOSZTY:

Ofiara za rekolekcje związana z utrzymaniem ośrodków rekolekcyjnych, wyżywieniem i ubezpieczeniem wynosi 380 zł. od osoby. Miejsca zarezerwowane przez Internet należy opłacić do 14 dni, w przeciwnym razie rezerwacja przepada. Ofiary za rekolekcje może przywieźć wybrany kapłan z dekanatu – np. duszpasterz dekanalny ministrantów (np. z kilku parafii zbiorczo) do Parafii MB Piekarskiej w Katowicach, na osiedlu Tysiąclecia lub bezpośrednio do archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów.

Kurs lektora i psałterzysty

 • VI turnus Kalna – turnus TYLKO dla uczestników kursu lektorskiego
 • VI turnus Brenna Ośrodek Klerycki – turnus TYLKO dla uczestników kursu psałterzystów


Ks. Cezariusz Wala
Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów
Terminy Formularz Terminy Informator Zdjęcie