Rekolekcje wakacyjne dla ministrantów 2019

INFORMATOR:
Od kilkudziesięciu lat w naszej archidiecezji w czasie wakacji organizowane są letnie rekolekcje dla ministrantów. Także w tym roku kontynuujemy tą potrzebną i skuteczną formę formacji służby liturgicznej.

PUNKTY REKOLEKCYJNE:

 • Bielsko Lipnik – Ośrodek Caritas diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. Polna 31
 • Rybnik Niewiadom – Ośrodek przy parafii Bożego Ciała i św. Barbary, ul. ks. Skargi 46
 • Brenna Leśnica, Leśnica 87
 • Kalna k. Żywca – Dom przy parafii św. Antoniego, ul. Kościelna 195
 • Brenna Dom Klerycki „Tabor”, ul. Leśników 36

TURNUSY:

 • I turnus: 23 VI – 1 VII
 • II turnus: 2 VII – 10 VII
 • III turnus: 11 VII – 19 VII
 • IV turnus: 20 VII – 28 VII
 • V turnus: 29 VII – 6 VIII
 • VI turnus: 7 VIII – 15 VIII

PRZEZNACZENIE:

 • Bielsko Lipnik – Caritas, turnusy: I, II, III, IV (młodsze klasy SP)
 • Rybnik Niewiadom – Ośrodek przy parafii Bożego Ciała i św. Barbary (młodsze klasy SP)
 • Brenna Leśnica 87, turnusy I, II, III, IV, V (VI, VII klasy SP)
 • Kalna, turnusy I, II, III, IV, V, VI (po 7 i 8 klasie szk. podst.)
 • Brenna Ośrodek Klerycki – I, II, III, IV, VI (po 8 klasie, po III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi)

Prosimy Księży Opiekunów, Rodziców oraz Animatorów o zgłaszanie ministrantów zgodnie z wiekiem i przeznaczeniem turnusów. Jest to konieczne dla sprawnego i owocnego prowadzenia poszczególnych rekolekcji.

PROWADZĄCY:

Rekolekcje prowadzą księża, diakoni oraz klerycy WŚSD archidiecezji katowickiej, wspomagani przez animatorów parafialnych wspólnot ministranckich.

UBEZPIECZENIE:

Uczestnicy rekolekcji, poza ubezpieczeniem szkolnym, objęci są dodatkowym ubezpieczeniem, obowiązującym przez cały okres trwania turnusu rekolekcyjnego.

Zapisy

Zapisy odbywają się za pomocą strony internetowej www.dmak.info. Koniec 25 maja br. Zgłoszeń na wakacyjne rekolekcje ministranckie dokonują księża opiekunowie wspólnot ministranckich, ewentualnie upoważnieni przez nich animatorzy bądź rodzice. Po terminie istnieje możliwość zapisów bezpośrednio u archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów (ks. Cezariusz Wala tel. kom. 519 318 869).
Osoby zapisujące zobowiązane są wydrukować kartę uczestnika bezpośrednio ze strony zapisów i dostarczyć ją wypełnioną na punkt w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

KOSZTY:

Ofiara za rekolekcje związana z utrzymaniem ośrodków rekolekcyjnych, wyżywieniem i ubezpieczeniem wynosi 430 zł. od osoby. Miejsca zarezerwowane przez Internet należy opłacić do 14 dni, w przeciwnym razie rezerwacja przepada. Ofiary za rekolekcje może przywieźć wybrany kapłan z dekanatu – np. duszpasterz dekanalny ministrantów (np. z kilku parafii zbiorczo) do Parafii MB Piekarskiej w Katowicach, na osiedlu Tysiąclecia lub bezpośrednio do archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów.

Kurs lektora i psałterzysty

Na VI turnusie w Kalnej przewidziano kurs kantora i psałterzysty, a na II w Kalnej kurs lektorski.

W tym roku planujemy oprzeć rekolekcje wakacyjne ministrantów na kultowej książce J.R.R. Tolkiena pt.: „Hobbit”. Jak się okaże znajdziemy wiele cech wspólnych i odnośników do chrześcijaństwa. Opracowaniem konspektów w tym roku formacyjnym zajął się Maciej Wacławik.

Ks. Cezariusz Wala
Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów
Terminy Formularz Terminy Informator Zdjęcie