Rekolekcje wakacyjne dla ministrantów 2020

INFORMATOR:
Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach ministrantów w wybranych ośrodkach i turnusach:

PUNKTY REKOLEKCYJNE:

 • Bielsko Lipnik – Ośrodek rekolekcyjny: Jubileuszowe Centrum Caritas diecezji bielsko - żywieckiej, ul. Polna 31, 43-300 Bielsko Lipnik
 • Katowice Bogucice – Dom Pielgrzyma przy parafii św. Szczepana, ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice Bogucice
 • Nędza – Diecezjalny Dom Rekolekcyjny diecezji gliwickiej, ul. Kościelna 6, 47-440, Nędza
 • Kalna k. Żywca – Dom przy parafii św. Antoniego, ul. Kościelna 195, 43-376 Kalna
 • Szczyrk – Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski – Salezjanie, ul. Wrzosowa 25, 43-370 Szczyrk
 • Zakrzów – Ośrodek Wczasowo rekolekcyjny Caritas im. Jana Pawła II, ul. Zakrzów 76, 34-145 Zakrzów

TURNUSY:

 • I turnus: 28 VI – 6 VII
 • II turnus: 7 VII – 15 VII
 • III turnus: 16 VII – 24 VII
 • IV turnus: 25 VII – 2 VIII
 • V turnus: 3 VIII – 11 VIII
 • VI turnus: 12 VIII – 20 VIII

PRZEZNACZENIE:

 • Bielsko Lipnik – Caritas, turnusy: I, II, III (klasy 3, 4, 5 SP)
 • Katowice Bogucice – Dom Pielgrzyma, turnus: VI (klasy 3, 4, 5 SP)
 • Nędza – Ośrodek formacyjny diec. Gliwickiej, turnus II i VI (klasy 5 i 6 SP)
 • Kalna, turnusy: I, II, III, IV, V (po 6, 7 i 8 klasie SP)
 • Szczyrk, Ośrodek Salezjanów turnusy: I, II (po 8 klasie + kandydaci na animatorów, animatorzy, lektorzy, starsi, ceremoniarze)
 • Zakrzów, Ośrodek Caritas turnus: VI (po 8 klasie + kandydaci na animatorów, animatorzy, lektorzy, starsi, ceremoniarze)

Prosimy Księży Opiekunów, Rodziców oraz Animatorów o zgłaszanie ministrantów zgodnie z wiekiem i przeznaczeniem turnusów. Jest to konieczne dla sprawnego i owocnego prowadzenia poszczególnych rekolekcji.

PROWADZĄCY:

Rekolekcje prowadzą księża z diecezji oraz klerycy WŚSD archidiecezji katowickiej, wspomagani przez animatorów parafialnych wspólnot ministranckich.

UBEZPIECZENIE:

Uczestnicy rekolekcji, poza ubezpieczeniem szkolnym, objęci są dodatkowym ubezpieczeniem, obowiązującym przez cały okres trwania turnusu rekolekcyjnego.

ZAPISY

Początek zapisów planowany jest na niedzielę 1 marca 2020 r., a koniec zapisów przewidywany jest na czwartek 21 maja br. Prosimy zwrócić uwagę na krótki czas zapisów. Zgłoszeń na wakacyjne rekolekcje ministranckie dokonują księża opiekunowie wspólnot ministranckich, ewentualnie upoważnieni przez nich animatorzy bądź rodzice. Ze względu na zgłaszanie turnusów do kuratorium, po terminie nie będzie możliwości dopisania uczestników.

KOSZTY:

Ze względu na konieczność remontów i modyfikacji w domach rekolekcyjnych, jak również dostosowania ośrodków do wymogów sanepidowskich, kuratoryjnych i straży pożarnej ofiara za rekolekcje wynosi 680 zł. od osoby. Miejsca zarezerwowane przez internet należy opłacić do 14 dni, w przeciwnym razie rezerwacja przepada. Ofiary za rekolekcje może przywieźć wybrany kapłan z dekanatu – np. duszpasterz dekanalny ministrantów (z kilku parafii zbiorczo) do Parafii św. Jana Sarkandra w Bełku (ul. Kościelna 6, 43-230 Bełk).

Karta uczestnika

Wypełnioną Kartę rekolekcyjną prosimy dostarczyć w dniu rozpoczęcia rekolekcji. Pobierz kartę pod adresem: http://rekolekcje.dmak.info/pdf/karta.pdf

Terminy Formularz Terminy Informator Karta uczestnika Zdjęcie