Rekolekcje wakacyjne dla ministrantów 2017

INFORMATOR:
Od kilkudziesięciu lat w naszej archidiecezji w czasie wakacji organizowane są letnie rekolekcje dla ministrantów. Także w tym roku kontynuujemy tą potrzebną i skuteczną formę formacji służby liturgicznej.

PUNKTY REKOLEKCYJNE:

 • Bielsko Lipnik – Ośrodek Caritas diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. Polna 31
 • Rybnik Niewiadom – Ośrodek przy parafii Bożego Ciała i św. Barbary, ul. ks. Skargi 46
 • Brenna Leśnica, Leśnica 87
 • Kalna k. Żywca – Dom przy parafii św. Antoniego, ul. Kościelna 195
 • Brenna Dom Klerycki „Tabor”, ul. Leśników 36
 • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, ul. Wita Stwosza 17

TURNUSY:

 • Turnus I: 25 VI – 3 VII
 • Turnus II: 4 VII – 12 VII
 • Turnus III: 13 VII – 21 VII
 • Turnus IV: 22 VII – 30 VII
 • Turnus V: 31 VII – 8 VIII
 • Turnus VI: 9 VIII – 17 VIII

PRZEZNACZENIE:

 • Bielsko Lipnik – Caritas, turnusy: I, II, III, IV, V, VI (młodsze klasy SP)
 • Rybnik Niewiadom, turnusy: I, II, III (młodsze klasy SP)
 • Brenna Leśnica 87, turnusy I, II, III (V, VI klasy SP)
 • Kalna, turnusy I, II, III, IV, V, VI (po 6 klasie szk. podst., I i II Gimnazjum)
 • Brenna Ośrodek Klerycki – I, II, III, IV, VI (II i III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi)
 • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, turnus I (Gimnazjum i starsi)

Prosimy Księży Opiekunów, Rodziców oraz Animatorów o zgłaszanie ministrantów zgodnie z wiekiem i przeznaczeniem turnusów. Jest to konieczne dla sprawnego i owocnego prowadzenia poszczególnych rekolekcji.

PROWADZĄCY:

Rekolekcje prowadzą księża, diakoni oraz klerycy WŚSD archidiecezji katowickiej, wspomagani przez animatorów parafialnych wspólnot ministranckich.

UBEZPIECZENIE:

Uczestnicy rekolekcji, poza ubezpieczeniem szkolnym, objęci są dodatkowym ubezpieczeniem, obowiązującym przez cały okres trwania turnusu rekolekcyjnego.

Zapisy

Zapisy odbywają się za pomocą strony internetowej www.dmak.info Koniec zapisów przewidziany jest na 25 maja br. Zgłoszeń na wakacyjne rekolekcje ministranckie dokonują księża opiekunowie wspólnot ministranckich, ewentualnie upoważnieni przez nich animatorzy bądź rodzice. Po terminie istnieje możliwość zapisów bezpośrednio u archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów (ks. Cezariusz Wala tel. kom. 519 318 869).
Osoby zapisujące zobowiązane są wydrukować kartę uczestnika bezpośrednio ze strony zapisów i dostarczyć ją wypełnioną na punkt w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

KOSZTY:

Tak jak w ubiegłym roku ofiara za rekolekcje związana z utrzymaniem ośrodków rekolekcyjnych, wyżywieniem i ubezpieczeniem wynosi 380 zł. od osoby. Miejsca zarezerwowane przez Internet należy opłacić do 14 dni, w przeciwnym razie rezerwacja przepada. Ofiary za rekolekcje może przywieźć wybrany kapłan z dekanatu – np. duszpasterz dekanalny ministrantów (np. z kilku parafii zbiorczo) do Parafii MB Piekarskiej w Katowicach, na osiedlu Tysiąclecia lub bezpośrednio do archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów.

Kurs lektora i kantora

 • II turnus Kalna
 • IV turnus Brenna Ośrodek Klerycki
 • VI turnus Brenna Ośrodek Klerycki


Ks. Cezariusz Wala
Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów
Terminy Formularz Terminy Informator Zdjęcie