Tabela Wolnych miejsc
na wybrane turnusy i przedziały wiekowe
Wybierz turnus, miejsce i przedział wiekowy
TURNUS I
od 23.06.
do 1.07.2019
TURNUS II
od 2.07.
do 10.07.2019
TURNUS III
od 11.07.
do 19.07.2019
TURNUS IV
od 20.07.
do 28.07.2019
TURNUS V
od 29.07.
do 6.08.2019
TURNUS VI
od 7.08.
do 15.08.2019
BIELSKO LIPNIK - CARITAS
(młodsze klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
RYBNIK NIEWIADOM
(młodsze klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
BRENNA LEŚNICA
(VI, VII klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNEMiejsc 7NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
KALNA
(po 7 i 8 klasie szk. podst.)
Miejsc 1Miejsc 1

Kurs lektora
Miejsc 18Miejsc 5Miejsc 16

także dla młodszych uczestników szk. podst.
Miejsc 20

Kurs psałterzysty
BRENNA
Ośrodek Klerycki
(po 8 klasie, po III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi)
NIEDOSTĘPNEMiejsc 2Miejsc 12Miejsc 20NIEDOSTĘPNEMiejsc 9


Zapisz ministranta na Rekolekcje

Formularz
Terminy Formularz Terminy Informator Zdjęcie