Tabela Wolnych miejsc
na wybrane turnusy i przedziały wiekowe
Wybierz turnus, miejsce i przedział wiekowy
TURNUS I
od 24.06.
do 2.07.2018
TURNUS II
od 3.07.
do 11.07.2018
TURNUS III
od 12.07.
do 20.07.2018
TURNUS IV
od 21.07.
do 29.07.2018
TURNUS V
od 30.07.
do 7.08.2018
TURNUS VI
od 8.08.
do 16.08.2018
BIELSKO LIPNIK - CARITAS
(młodsze klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
BIELSKO LIPNIK - SIOSTRY
(młodsze klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
RYBNIK NIEWIADOM
(młodsze klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
BRENNA LEŚNICA
(V, VI klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
KALNA
(VII klasa szk. podst., II i III Gimnazjum)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE

Kurs lektora
BRENNA
Ośrodek Klerycki
(II i III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE

Kurs psałterzysty
KATOWICE, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
ul. Wita Stwosza 17
(Gimnazjum i starsi)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE


Zapisz ministranta na Rekolekcje

Formularz
Terminy Formularz Terminy Informator Zdjęcie