Tabela Wolnych miejsc
na wybrane turnusy i przedziały wiekowe
Wybierz turnus, miejsce i przedział wiekowy
TURNUS I
od 25.06.
do 3.07.2017
TURNUS II
od 4.07.
do 12.07.2017
TURNUS III
od 13.07.
do 21.07.2017
TURNUS IV
od 22.07.
do 30.07.2017
TURNUS V
od 31.07.
do 8.08.2017
TURNUS VI
od 9.08.
do 17.08.2017
BIELSKO LIPNIK - CARITAS
(młodsze klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
RYBNIK NIEWIADOM
(młodsze klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
BRENNA LEŚNICA
(V, VI klasy SP)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
KALNA
(po 6 klasie szk. podst., I i II Gimnazjum)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE

Kurs lektora i kantora
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE
BRENNA
Ośrodek Klerycki
(II i III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE

Kurs lektora i kantora
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE

Kurs lektora i kantora
KATOWICE, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
ul. Wita Stwosza 17
(Gimnazjum i starsi)
NIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNENIEDOSTĘPNE


Zapisz ministranta na Rekolekcje

Formularz
Terminy Formularz Terminy Informator Zdjęcie